Centralizatorul punctajelor obtinute la examenul de promovare in grad profesional

CENTRALIZATOR

Cu punctajele obţinute de candidata înscrisă la examenul de promovare în grad profesional din data de 28.10.2019-proba scrisă și 30.10.2019-interviul

Nr.

Crt

Numele şi prenumele Punctajul Punctajul final Admis/Respins
Proba scrisă Interviul
1. POLEAC CRISTINA ANCA  

75,33

 

77,34

 

152,67

 

ADMIS

 

 

CU DREPT DE CONTESTAŢIE ÎN TERMEN DE 24 DE ORE DE LA DATA SI ORA AFIŞĂRII, RESPECTIV PÂNĂ LA DATA DE  01.11.2019, ora 10.30.

 

COMISIA DE EXAMEN