Activitatea D.S.V.S.A. Arad in anul 2018

COMUNICAT DE PRESA            07.01.2019

 

În perioada 01.01.2018-31.12.2018 inspectorii cu atribuții de control oficial din cadrul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Arad au efectuat acțiuni de control precum și înregistrări/autorizări/evaluări la unități care fac obiectul controalelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor.

Concret, inspectorii din cadul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Arad au realizat un număr de 3013 controale privind modul în care se produce, ambalează, depozitează, transportă și valorifică produsele de origine animală și nonanimală. De asemenea s-au efectuat controale privind sănătatea  și bunăstarea animalelor din exploatații.

In același timp s-a verificat și igiena spațiilor de producție, depozitare și comercializare a produselor alimentare, precum și respectarea programelor de autocontrol, modul în care se gestionează deșeurile alimentare, precum și procedura de retragere de la comercializare a produselor alimentare care prezintă neconformități.

In urma controalelor și pentru neconformitățile constatate s-au aplicat un număr de 71 amenzi în valoare de 719560 lei și 31 de avertismente.

De asemenea s-au emis 2 ordonanțe de suspendare a activității, 3 ordonanțe de interzicere a activității și 92 ordonanțe privind retragerea în vederea anulării autorizațiilor.

In baza Ord.16/2010 și Ord.44/2010 cu modificările și complectările ulterioare au fost emise înregistrări/autorizări/certificate de înregistrare sanitară veterinară la diferite tipuri de unități după cum urmează:302 exploatații comerciale de animale, 40 exploatații apicole, 27 unități comercializare furaje,8 pet shop, 37 mijloace auto, 10 transportatori de animale, 1 centru de colectare animale de companie, 3 farmacii veterinare, 8 unități DDD.

De asemenea în baza Ord.111/2008 privind procedura de înregistrare sanitară veterinară a controalelor de deținere și de vânzare directă și cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală și nonanimală au fost emise : 402 înregistrări unități de produse alimentare de origine animală și 153 inregistrări unități de produse  de origine nonanimală.

In cursul anului 2018 s-au controlat un număr de  2814 capete porcine domestice și 314 capete mistreți pentru trichineloză, depistându-se un număr de 17 capete mistreți infestați,aceștia fiind confiscați și denaturați  la o unitate specializată de ecarisaj.

 

DIRECTOR EXECUTIV

Dr.Agud Viorel