Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului la 31.12.2018

SITUAȚIA PRIVIND ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI LA 31.12.2018
Grupa 8 ( Bunuri imobile care alcătuiesc domeniul public al statului )
Nr. M.F. Cod de clasificare Denumire Date de identificare Anul dobândirii/dării in folosință Valoarea actualizată din evidențele contabile
Descriere tehnică (pe scurt) Vecinătăți (dupa caz pe scurt) Adresă
0 1 2 3 4 5 6 8
27327 8.27.04 Cladire CSV CA Ineu Sc= Sd=90 mp:P     Scurte=20 mp         caramida N-teren viran
S-punct farma.
E-teren viran
V-piaţă agroalim
Judeţ Arad        Oraş Ineu, Cal. Traian nr.1 1979 46581
27328 8.27.04 Cladire CSV CA Sebis Sc=58 mp:P           Sd=58 mp              Scurte=12 mp         caramida N-piată agroalim.
S- teren viran.
E-cooperativa de consum
V– teren viran
Judeţ Arad   Oraş Sebis    Piata Agroalimentara 1969 37265
27343 8.27.04 Cladire CSV Gradiste Sc= 90 mp:P          Sd=90 mp              Scurte=244 mp         caramida N-As agr. Grădişte.
S- teren extravilan.
E- teren extravilan
V– teren extravilan
Judeţ Arad
Mun.Arad
Şos. Zimandului nr.2
1960 76917
TOTAL 160763