Rezultat final la examenul de promovare în clasa a funcţionarilor publici – 15.10.2019 proba scrisa

Nr. 11573/17.10.2019

ORA 14.00

 

 

CENTRALIZATOR

Cu punctajul obţinut de candidații înscriși la examenul de promovare în clasă din data de 15.10.2019-proba scrisă și 17.10.2019-interviul

 

Nr.

Crt

Numele şi prenumele Punctajul Punctajul final Admis/Respins
Proba scrisă Interviul
1. BĂNICĂ FLORIN DANIEL  

67,34

 

62,00

 

129,34

 

ADMIS

2. PETER TEOLA AMINA  

53,34

 

63,00

 

116,34

 

ADMIS

 

 

CU DREPT DE CONTESTAŢIE ÎN TERMEN DE 24 DE ORE DE LA DATA SI ORA AFIŞĂRII, RESPECTIV PÂNĂ LA DATA DE  18.10.2019, ora 14.00.

 

COMISIA DE EXAMEN