Rezultat selectie dosare la examenul de promovare în clasa a funcţionarilor publici – 15.10.2019 proba scrisa

Nr. 11573/09.10.2019

Ora 13,30

 

SITUAŢIA

 

privind selecţia dosarelor  depuse de candidații înscriși la examenul de promovare în clasă din data de 15.10.2019:

 

Nr.

Crt.

Numele și prenumele Admis/Respins Observații
1. BĂNICĂ FLORIN DANIEL ADMIS  
2. PETER TEOLA AMINA ADMIS  

 

CU DREPT DE CONTESTAŢIE ÎN TERMEN DE 24 DE ORE DE LA DATA SI ORA AFIŞĂRII, RESPECTIV PÂNĂ LA DATA DE  10.10.2019, ora 13.30.