Rezultatele finale la examenul de promovare în grad profesional pentru funcționari publici

Nr. 4155/28.05.2019

Ora 14.30

   

CENTRALIZATOR

Cu punctajul obţinut de candidații înscriși la examenul de promovare în grad profesional din data de 23.05.2019-proba scrisă și 28.05.2019-interviul

 

Nr.

Crt

Numele şi prenumele Punctajul Punctajul final Admis/Respins
Proba scrisă Interviul
1. BĂNICĂ FLORIN DANIEL  

80,00

 

66,34

 

146,34

 

ADMIS

2. BUHA ALEXANDRU DECEBAL  

73,67

 

68,17

 

141,84

 

ADMIS

 

 

CU DREPT DE CONTESTAŢIE ÎN TERMEN DE 24 DE ORE DE LA DATA SI ORA AFIŞĂRII, RESPECTIV PÂNĂ LA DATA DE  29.05.2019, ora 14.30.