Rezultatul final la concursul de recrutare din data de 01.07.2019 proba scrisa

Nr.5896/03.07.2019

Ora : 16,00

CENTRALIZATOR

CU PUNCTAJUL FINAL OBŢINUT DE CANDIDAȚI ÎN URMA CONCURSULUI DE RECRUTARE  DIN CADRUL D.S.V.S.A. ARAD,

DIN DATA DE 01.07.2019 – PROBA SCRISĂ ȘI DATA DE 03.07.2019 – PROBA INTERVIULUI

 

Nr.

Crt

Numele şi prenumele Punctajul Punctajul final Admis/Respins
Proba scrisă Interviu
1. BÂC GABRIEL 88,44 94,00 182,44 ADMIS
2. PUI ELENA 87,67 93,00 180,67 ADMIS
3. KOMUVES FRANCISC 77,10 91,33 168,43 ADMIS
4. PANDA MARIANA FLORENTINA 73,67 91,67 165,33 ADMIS
5. MEHELEAN ANDREEA IONELA 72,34 92,33 164,67 ADMIS

 

CU DREPT DE CONTESTAŢIE ÎN TERMEN DE 24 DE ORE DE LA DATA SI ORA AFIŞĂRII.

 

Conform art.64 coroborat cu art.156, alin.4 din Hotărârea  nr. 611/2008 din  4 iunie 2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, cu drept de contestaţie în termen de 24 de ore de la data si ora afişării, respectiv până în data de 04.07.2019, ora 16,00.

 

 

 COMISIA DE CONCURS