Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare din data de 01.07.2019 proba scrisa

Nr.5896/03.07.2019

Ora : 16,00

TABEL NOMINAL

Cu punctajul obţinut de către candidați în urma susţinerii probei interviului la concursul de recrutare organizat în data de 03.07.2019, ora 13,00, pentru ocuparea funcţiilor publice de :

  • 2 funcții publice execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul serviciului Control Oficial Sănătate și Bunăstare Animală.
  • 2 funcții publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul biroului Identificare și Înregistrare Animale.
  • 1 funcție publică de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant în cadrul compartimentului Achiziții Investiții.

 din cadrul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Arad

PROBA INTERVIULUI

Nr.crt Numele şi prenumele Punctajul Admis/Respins
1. KOMUVES FRANCISC 91,33 ADMIS
2. PUI ELENA 93,00 ADMIS
3. PANDA MARIANA FLORENTINA 91,67 ADMIS
4. MEHELEAN ANDREEA IONELA 92,33 ADMIS
5. BÂC GABRIEL 94,00 ADMIS

 

Conform art.64 coroborat cu art.156, alin.4 din Hotărârea  nr. 611/2008 din  4 iunie 2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, cu drept de contestaţie în termen de 24 de ore de la data si ora afişării, respectiv până în data de 04.07.2019, ora 16,00.

 

 

 COMISIA DE CONCURS